Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 31.08.2020