Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30.06.2021