Relacje Inwestorskie

Władze Spółki

 

 

Zarząd Spółki Rada Nadzorcza
Iwona Dylewska – Prezes Zarządu

Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Leśniak - Sekretarz

Łukasz Badoń - Członek Rady Nadzorczej

Michał Bizoń - Członek Rady Nadzorczej

Adam Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej

 

Akcjonariat

 

Akconariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Robert Kijak 6418010 50,14% 6418010 50,14%
Leszek Sobik 2270885 17,74% 2270885 17,74%
Krzysztof Moska 2552000 19,94% 2552000 19,94%
Pozostali 1559105 12,18% 1559105  12,18%
RAZEM 12 800 000 100,00% 12 800 000 100,00%

*z podmiotami zależnymi

Kapitał zakładowy spółki wynosi 12 800 000,00 zł i dzieli się na 12 800 000  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

600 000 akcji serii A,
1 000 000 akcji serii B,
1 500 000 akcji serii C,
500 000 akcji serii D,
720 000 akcji serii E.
5.280 000 akcji serii F
960 000 akcji serii G
2 240 000 akcji serii H

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.


PDF Statut Spółki Pobierz
 

Raporty ESPI

Raporty opublikowane za pomocą systemu ESPI dostępne są na stronie:  Zobacz raporty

Raporty EBI

Raporty opublikowane za pomocą systemu EBI dostępne są na stronie:  Zobacz raporty

Sprawozdania Finansowe

Kalendarium

Raporty okresowe w roku 2021 będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – w dniu 15.02.2021 roku
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 17.05.2021 roku,
  • raport roczny za 2020 r. – 28 maja 2021
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 16.08.2021 roku
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 15.11.2021 roku

Kontakt