Relacje Inwestorskie

Władze Spółki

 

 

Zarząd Spółki Rada Nadzorcza
Iwona Dylewska – Prezes Zarządu

Robert Kijak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sylwia Kijak - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Przemysław Leśniak - Sekretarz

Michał Bizoń - Członek Rady Nadzorczej

Adam Łanoszka - Członek Rady Nadzorczej

 

Akcjonariat

 

Akconariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
Robert Kijak 5 253 210 49,75% 5 253 210 49,75%
Leszek Sobik wraz "SOBIK" Zakład Produkcyjny Spółka z o.o Spółka Komandytowa* 2 270 885 21,50% 2 270 885 21,50%
Krzysztof Moska 2 204 316 20,87% 2 204 316 20,87%
Pozostali 832 589 7,88% 832 589 7,88%
RAZEM 10 560 000 100,00% 10 560 000 100,00%

*Leszek Sobik  posiada 1 565 596 akcji co stanowi 14,83% udziału w kapitale zakładowym i 14,83% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA
"Sobik" Zakład Produkcyjny Sp. zo.o. Spółka komandytowa posiada 705 289 akcji, co stanowi 6,28% udziału w kapitale zakładowym i 6,28% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.560.000,00 zł i dzieli się na 10. 560. 000  akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

600 000 akcji serii A,
1 000 000 akcji serii B,
1 500 000 akcji serii C,
500 000 akcji serii D,
720 000 akcji serii E.
5.280 000 akcji serii F
960 000 akcji serii G

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.


PDF Statut Spółki Pobierz
 

Raporty ESPI

Raporty opublikowane za pomocą systemu ESPI dostępne są na stronie:  Zobacz raporty

Raporty EBI

Raporty opublikowane za pomocą systemu EBI dostępne są na stronie:  Zobacz raporty

Sprawozdania Finansowe

Kalendarium

Raporty okresowe jednostkowe i skonsolidowane w roku 2020 będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. - 14 lutego 2020 r.,
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.,
  • raport roczny za 2019 r. – 30 lipca 2020 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.,
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 16 listopada 2020 r.

Kontakt